• Slider 1
  • Slider 1

Centrum prasowe

Artykuł: Twoje Miasto, Polonijny Magazyn Publicystyczno - Kulturalny, Czerwiec/lipiec 2014, nr 28

"Upadłość konsumencka - ostatnia deska ratunku dla niewypłacalnych"

Jeśli jesteś zadłużony  i zobowiązania finansowe wielokrotnie przerastają Twoje możliwości zarobkowe, a wierzyciele natrętnie upominają się o regulację otwartych rachunków uprzykrzając Ci życie i spędzając sen z oczu  , a może nawet komornik puka do Twych drzwi, a konto bankowe i wynagrodzenie za pracę  zostały już zajęte na spłatę zadłużenia – wiedz, że nie jesteś wyjątkiem. Twój los dzieliło w uprzednim roku 6,58 milionów pełnoletnich mieszkańców Niemiec ( źródło - SchuldnerAtlas 2013 Creditreform). Co robić w sytuacji pasowej, kiedy zadłużyłeś się ponad realne możliwości i mimo zaciskania pasa i ograniczenia wydatków do minimum Twoje zarobki nie wystarczają na miesięczne spłaty a odsetki i kary za zwłokę rosną jak na drożdżach ?

Możliwość umorzenia zobowiązań finansowych zarówno osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak i podmiotów prawnych i osób prowadzących działalność firmową, przewiduje prawo upadłościowe w „Insolvenzordnung” – przepisy o niewypłacalności, wprowadzone w życie 01.01.1999. Celem ustawy jest sprawiedliwy podział reszty masy majątkowej zadłużonej osoby lub firmy, pomiędzy wierzycielami oraz umożliwienie osobie, która niewinnie popadła w problemy finansowe, życia odpowiadającego godności człowieka.

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w roku 2012 sądy upadłościowe w Republice Federalnej Niemiec wdrożyły 137 653 postępowań upadłościowych, przy czym 97 608  stanowiły upadłości konsumenckie, czyli osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Spójrzmy na statystykę sprzed dziesięciu lat. W roku 2002 toczyło się w Niemczech zaledwie 61 691 postępowań upadłościowych. 123 %- wy wzrost sądowych upadłości niekoniecznie oznacza, że zadłużone w Niemczech osoby źle gospodarują i żyją ponad stan. Tak można byłoby przyjąć nie zapoznając się ze statystyką. Niegospodarność czy rozrzutność stanowi znikomy procent źródła niewypłacalności konsumenckiej. Najczęstszym powodem niewypłacalności konsumenckiej w Niemczech w ciągu ostatnich 5 lat była według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w pierwszej kolejności utrata pracy (25 ,6 % ), na drugim miejscu utrata partnera wskutek separacji, rozwodu lub śmierci ( 14%), a następnie  choroba lub wypadek ( 13%). Niegospodarność znajdujemy w 12 %, a nieudaną działalność gospodarczą w 8 % zadłużeń.

W tym roku niemieckie przepisy o niewypłacalności ulegają drugiej reformie, ułatwiając, a przede wszystkim przyspieszając uzyskanie umorzenia długów. Od 01.07.2014 zaistnieje możliwość, zamiast jak dotychczas po 6 latach, uwolnienie się od reszty długów już po 3 latach. Warunkiem jest spłata 35 % zobowiązań finansowych i regulacji kosztów postępowania upadłościowego. Wariant drugi: po 5 latach, w przypadku pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. Oczywiście samo postępowanie upadłościowe nie jest dla wnioskodawcy niedzielnym spacerem. Musi on spełnić szereg wymogów formalnych, spieniężyć majątek na spłatę wierzycieli, odstąpić zarządzanie majątkiem i dorobkiem syndykowi upadłościowemu na czas trwania postępowania. Ponadto nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone w ramach postępowania upadłościowego. Dotychczas umorzenie nie dotyczyło roszczeń z czynów niedozwolonych, grzywien i kar pieniężnych. Reforma przepisów rozszerza od 01.07.2014 wyjątki od umorzenia zadłużenia na zaległe alimenty i długi podatkowe (stwierdzonych prawomocnie przęstepstw podatkowych).

W Polsce istnieje również możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale praktyka daleko odbiega od teorii. W ciągu ostatnich pięciu lat na 2265 wniosków o upadłość konsumencką sądy ogłosiły ją tylko w 115 przypadkach. Główną przyczyną oddalenia wniosków jest za mały majątek wnioskodawców. Prawo upadłościowe ma zostać również w Polsce znowelizowane, aby polski zadłużony konsument otrzymał realną szansę pozbycia się długów i rozpoczęcia życia na nowo. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że nie będzie mógł ogłosić upadłości tylko ten dłużnik, który stanie się niewypłacalny z winy umyślnej albo na skutek rażącego niedbalstwa.

Rechtsanwältin

Joanna Prestigiacomo 

Link do artykułu

 

Artykuł: Twoje Miasto, Polonijny Magazyn Publicystyczno - Kulturalny, Czerwiec/lipiec 2013, nr 22

Depesza prawnicza: co w trawie piszczy ?

Link do artykułu

 

Artykuł z dnia 9.11.2009 r., Rzeczpospolita

"Nie koniec sporu o Jugendamty. Tym razem chodzi o Annę L. polską obywatelkę, której niemiecki urząd ds. młodzieży odebrał sądownie trójkę dzieci. Matka może kontaktować się z nimi tylko sporadycznie i wyłącznie po niemiecku".

Link do artykułu

 

Wir bieten Rechtsdienstleistungen für jede Lebenslage an. Sie können uns nach einer Strafverteidigung bei Bedarf mit der Erwirkung des Kindergeldes, Unfallregulierung oder der Durchführung der Ehescheidung etc. beauftragen. Wir erteilen Rechtsberatung auch telefonisch und online. Füllen Sie unser Kontaktformular aus und wir setzten uns mit Ihnen umgehend in Verbindung.